Malý červík ráno vstal,
v zrkadle sa obzeral.
Dal si čiapku, košeľu
a odišiel do kelu.