Nášho býčka poúčam:
– “Neminie ťa pokuta!
Akoby tvoj život nemal cenu,
vždy prebehneš na červenú”.