348-Vojtášová-Dominika-5

bodové hodnotenie:


Medzi návrhmi je aj spracovaná téma Slovenského ľudového ornamentu. Viem že tú tému a pribehy ste nemali zaradené medzi výberovými, no pre mňa osobne sú ornamenty z Vášho regióny jednými z najkrajších a najzaujímavejších. Sú veľmi špecifické a odlišné od ostatných zo Slovenska. Práve preto som spracovala pár kresieb práve s touto tématikou. Celkovo má tradícia vyšívanie ornamentov /krojov na Slovenskú dlhú históriu a tradíciu a určite by sa k danej téme našlo mnoho príbehov, ktoré by sa dali propagovať spoločne s lokalitami ako je napr. Jablonica a iné obce Trnavského kraja.