330-Tomagová-Rebeca-3

bodové hodnotenie:


CYKLOTURISTIKA V tomto návrhu som sa zamerala na možnosti objavovania Trnavského kraja na bicykli, ktorý je ústredným motívom. V pozadí sú kopce inšpirované Záhorím. Na nich figuruje typická slovenská dedina s kostolom. Na ľavej strane som doplnila mlyn z oblasti Baťovho kanála.