328-Tomagová-Rebeca-1

bodové hodnotenie:


CYKLOTURISTIKA Dvojfarebná grafika s bicyklom zobrazuje cykloturisti ku všeobecne. Vd’aka jej jednoduchému prevedeniu sa hodí do mnohých interiérov. Zároveň je vhod ná na tIa č pomocou risografu, ked’že sa modrá s ružovou na mnohých častiach prekrývajú.