326-thomaswolf-2

bodové hodnotenie:


Druhá grafika predstavuje presný opak prvej grafiky a zároveň sa vymyká tradičným zvyklostiam risografie. Zaujímavosťou grafiky je aj jedna z autoriek, ktorá pôsobí v Londýne a bola našou prvou voľbou pri hľadaní potenciálneho spolutvorcu grafiky – Vodný mlyn v Tomášikove. Práve príroda územia Žitného ostrova pôsobí až mýticky a bájne. Spojenie prírody a človeka a ich vzájomnej kohabitácie sme chceli zobraziť v grafike. Autorka sa snažila zachytiť rôzne prírodné prvky tohto územia, jednak stromy a rastliny, ale aj vtáctvo a iné druhy živočíchov. Na prvý pohľad dominantnejšie pôsobí prírodná scenéria, ktorá uvádza mlyn ako dielo človeka do úzadia. Cieľom autorky bolo vyzdvihnúť krásu prírody tohto územia a varovným prstom zdôrazniť, že príroda tu bola skôr ako človek, ale ak sa vzájomne rešpektujú, vedia spolu žiť. Spirituálny prvok grafike dodáva tajomná postava v podobe víly, ktorá akoby stála pomimo ale pozorne na toto súznenie prírody a človeka dohliada. Motív zlatovlasej víly bol pridaný taktiež na základe povestí o Žitnom ostrove, v ktorých podobné stvorenia a najmä víla Ilona majú svoje miesto. Autori grafiky:Georgia Green, Martin Volčko, Tomáš Hajdušek S pozdravom, Michal Ondrišek – konateľ Meon, s.r.o.