324-Tesařová-Kateřina-1

bodové hodnotenie: 8


Ako motív ilustrácie som zvolila trnavský jarmok, nakolko predstavuje tradíciu trnavského kraja. Spája jedinečný potenciál krajiny s prácou rúk ľudí,ktori ho milujú a ktorí si ho viižia. Je spoločenskou udalosťou, oslavoupriateľstva, regionálnej kultúry, veselosti. Č’.erpá z bohatej minulosti a verí v udržateľnosť\ekológiu a pestrú budúcnosť.Ilustrácia zachytávaokamihy, ktoré vystihujú lokálnu a regionálnu identitu v širšomkontexte. Vo fiktívnej scéne jarmoka sa v symbolickom kruhu stretávajúhistorické postavy s tými súčasnými a dokumentujú kultúrnu a spoločenskú hlbku tradičného trnavského jarmoka. Zvolená farebnosť jeodkazom na pestrosť života, prírodného bohatstva a farby Trnavy. Jarmok vznikol vďakaprávam, ktoré udelil mestu v roku 1238 kráľ Belo IV. T mavský región savďaka Antonovi Bernolákovi výrazným spôsobom podiefal na formovaní národnéhojazyka. Produkty, ktoré sa na jarmoku predávajú, a ktoré v obrazemôžeme objaviť, pochádzajú od lokálnych pestovateľov a producentov.Tradičné trhy prepájajú starých a mladých, sú súčasťou živej komunitya odovzdávania skúseností naprieč generáciami. Ilustrácia má potenciátzaložjf sériu obrázkov s motívmi postáv a tradícií prepojenýchs hrdosťou trnavského regiónu. Budem rada, ak Vás ilustrácia osloví a poteší Vaše oko.