313-Štupák-Kristián-3

bodové hodnotenie: 8


Tému príbeh do súťaže som poňal asi trochu netradične ale z vlastného uhla pohľadu. Chcel som ilustrovať akýsi príbeh ktorý má reprezentovať cestu za umením, ako výtvarníkovi sa vidy hodili ilustrované knihy a mapy o dejinách umenia a touto cestou som chcel vytvoriť zaujímavú grafiku, ktorá by odkazovala na umelecké diela, ktoré sa nachádzajú v Trnavskom kraji. Na charakteristiku toho som použil niektoré body z inšpiračných zdrojov a niektoré doplnil z vlastnej štúdie .. Ako hlavným a naj dôležitejším prvkom ilustrácie sú teda sochy, ktoré sa nachádzajú v Trnavskom kraji. Každej, ktorú som do ilustrácie vybral sa viaže nejaký zaujímavý príbeh a tak som zmapoval tie najzaujímavejšie alebo viac menej aj najznámejšie sochy, a vytvoril s nimi kompozičné riešenú mapu, ktorá odkazuje na tieto umelecké dieta, alebo akou cestou sa za nimi môže návštevník kraja vydať. Nazval by som to ako príbeh od Moravianskej Venuše po sochu Ľudovita Wintera.