310-Štuller-Peter-1

bodové hodnotenie:


Motív “Vodný mlyn Jelka’ som si vybral pretože som si pri zadaní súťaže hneď vybavil výlet, ktorý sme s rodinou absolvovali práve tam bolo to príjemné a zaujímavé. Týmto spôsobom som si uchoval spomienku na túto Slovenskú zaujímavosť. Ilustrácia je kreslená digitálne.