297-Slabej-Jaroslav-1

bodové hodnotenie:


Vyradené – nevhodná technika
Keďže sa venujem hlavne kresbe ilustrácií a karikatúre, posielam vám pár mojich návrhov: jeden s motívom M. A. Beňovského, druhý s L. W. Beethovenom