290-Ševčíková-Petra-4

bodové hodnotenie:


Návrh ku Smolenické-mu zámku som prepojila s témou včelárstva. Použila som jednoduchšie štylizované stvárnenie. Včely sú úžasné tvory, bez ktorých by ľudstvo vymrelo …