280-Šaryová-Lea-1

bodové hodnotenie:


Vyradené – nevhodná kompozícia
V júli 1663 sa v Trnave udiala mimoriadna a ľudsky nevysvetliteľná udalosť. Na obraze Panny Márie v Dóme sv. Mikuláša sa objavili krvavé slzy. Matka Božia varovala, ale zároveň aj chránila mesto. Veď ako si vysvetliť, že drancujúci Turci, ktorí boli vtedy v bezprostrednej blízkosti, Trnavu nenapadli? Neobrátili sa prot i tomu mestu. Bola to Božia pomoc, pohovor nebeskej Matky. Táto udalosť žila v srdciach i mysliach veriacich.