255-Poljaková-Monika-4

bodové hodnotenie:


VenušaZ trnavského kraja ma zaujala Moravianska Venuša, ktorá bola objavená pri Pieštanoch, presnejšie vyoraná rolníkom na poli v Moravanoch nad Váhom. V grakách zobrazujem symboliku zeme, z ktorej Venuša pochádza, presnejšie v ktorej bola objavená. Zachytávam dej, príbeh kedy Venuša vstáva z pôdy a stáva sa artefaktom hovoriacim príbehy histórie a rovnako artefaktom inšpirujúcim umelcov, sochárov, historikov…  Vo svojich grakách som chcela vyzdvihnút Venušu ako historický artefakt a krásu ženy, ktorú vyznávali v období z ktorého pochádza. Vznká protipól k s.casným ideálom krásy ženy a dávam na zretel ideál ženy doby minulej, ktorá symbolizuje hlavne materskú rolu. Spájam historický artefakt s modernou, kedy vzniká streetart inšpirovaný Haringom alebo prekrývanie plôch ako pri serigrafii (Warhol).Práca s myšlienkou Moravianskej Venuše je pre mna inšpiratívna, pretože som sa dostávala do konfrontácie s rôznymi s.casnými témamy, ktoré sa dotýkaj. ci už sexuality, ideálmi, ženou ako takou… Tieto konfrontácie v porovnaní s vnímaním vtedajšej doby sa mínali a sú rozdielne, tento paradox ma zaujal. Pácila sa mi predstava zasadit Venušu do modernej polohy, obnovit jej súcasnost a vnímat ju ako ideál krásy ženy.