211-Matuška-Jozef-2

bodové hodnotenie:


Vyradené – nízka výtvarná úroveň
3. Obraz Panny Márie v bazilike sv. Mikuláša. Mesto bolo zaťažené zákernou morovou epidémiou. Mor sa rýchlo šíril a vyberal si stále nové obete. Mestská rada hľadala cesty k jeho zastaveniu. Keď si už utrápení obyvatelia nevedeli rady, na sviatok Obetovania Panny Márie, teda 21.novembra, sa rozhodli viesť procesiu so zázračným obrazom patrónky Trnavy. Modliaci sa veriaci spoločne prechádzali mestom a procesiu napokon zakončili v chráme. So slovami „Te Deum Laudamus – Teba Bože chválime“, mor náhle skončil.