202-Mandátová-Simona-2

bodové hodnotenie:


Vyradené – nízka výtvarná úroveň
SLZIACI OBRAZ PANNY MÁRIE V BAZILIKE SV. MIKULÁŠA – INTERPRETÁCIA: do návrhu som zakomponovala útržky z príbehu, ako arcibiskup sa zamiloval do obrazu, ako si ho dal namaľovať. ako prišli turci a otočili sa keď videli krvavé slzy, pri  zákernom more a nakoniec miesto, kde sa obraz nachádza. Symbol holubice, ktorá dáva obrazu lúče znázorňuje Boží zázrak, vďaka ktoré-mu má tento obraz takúto históriu.