198-Majerčák-Martin-5

bodové hodnotenie: 1


5. Baťov kanál – Baťov kanál je vnútrozemská vodná cesta na území Česka, čiastočne aj Slovenska, ktorá slúži na rekreačnú plavbu. Vedie z Otrokovíc do Skalice, nadväzuje však aj na splavné úseky rieky Moravy od mesta Kroměříž po mesto Otrokovice a od Skalice po Rohatec a Hodonín, na ktoré je plánované jeho napojenie. Jeho trasa vedie cez kanálové úseky, úseky po rieke Morave a po rieke Radějovke. Kanál je splavný v dĺžke 53km a považujem ho za unikát.