196-Majerčák-Martin-3

bodové hodnotenie:


3. Kostol sv. Margity Antiochijskej – Záhorie – Kostol sv. Margity Antiochijskej sa nachádza pri obci Kopčany, okres Skalica. Je jednou z najstarších architektonický pamiatok na Záhorí. Jej pôvod nie je doposiaľ podrobne prebádaný. Stojí mimo obce na ľavom brehu rieky Moravy. Je to jediná dodnes stojaca zachovaná architektonická pamiatka pochádzajúca z čias Veľkej Moravy. Vznikol ako súčasť veľkomoravského hradiska Valy v Mikulčiciach. Jeho postavenie sa datuje najneskôr do obdobia vlády veľkomoravského kniežaťa Rastislava I. alebo Svätopluka I.