185-Machata-Roman-1

bodové hodnotenie:


MOTÍV – SMOLENICEVytvoril som grafiku Smoleníc zobrazujúcu širokú ponuku výletov, ktoré Smolenice ponúkajú.
  • Ústredným prvkom je Smolenický zámok a jeho časti v 3 farbách kvôli zvýrazneniu perspektívy a priestoru.
  • V dolnej časti vľavo sú 2 zruby, nachádzajúce sa aj reálne na kopci pod hradiskom Molpír. S Molpírom súvisí halštatská keramika umiestnená v pravej časti grafiky dole, ako odkaz na archeologické nálezy v tejto oblasti.
  • Modrý dvojkríž symbolizuje turistiku na Záruby. Každý, kto tam bol – ihneď pochopí.
  • Do pozadia som zakomponoval horizont Malých Karpát kvôli umocneniu dojmu, že ide o kopcovitý terén. V bodkovanej grafike je zobrazený vľavo hore Molpír, Veterlín. Pri strieške zámku je vrch Čelo. Pri prednom kolese bicykla sú Záruby a zadné koleso sa dotýka Havranej skaly.
  • V súvislosti s turistikou som zobrazil zdvojeného cyklistu na horskom bicykli, aby som poukázal na cykloturistiku a pohyb ako taký v tejto oblasti.
  • Na záver som ešte celú grafiku doplnil medovými plástmi s odkazom na včelárstvo, a teda včelovinu, ktorou je táto oblasť príznačná.
  • V modrom pláste je prasklina symbolizujúca vstup do Jaskyne Driny na Jahodníku. Tvar praskliny je identický so vstupom do nej.