184-Lörincová-Ľudmila-1

bodové hodnotenie:


Vyradené – nízka výtvarná úroveň
Piešťanský barlolamač sa stal ikonou Piešťan a hlavne ich kúpeľ ov už v roku 1894 kedy si ich majiteľ dal navrhnúť nízkorozpočtový symbol uzdravenia/vyliečenia. Návrh, na ktorom postava muža láme barlu cez koleno sa stala senzáciou, ktorú sa mnohí snažili napodobniť. Ako patentovaná ochranná známka sa objavoval na tlačovinách, propagačných materiáloch a dostal sa do povedomia širokého okolia. O temer 30 rokov neskôr dostal aj svoju fyzickú podobu bronzovej sochy. Grafika je vyobra zená mierne úsmevným štýlom práve preto, že reálna socha napriek patentom, všeobecnej popularite návrhu nakoniec láme barlu len v rukách. Ci už išlo o nedorozumenie alebo fyzikálne zákony nevedno. Posolstvo však nesie rovnaké.