181-Labanič-Michal-1

bodové hodnotenie:


V mojom diele som sa rozhodol znázorniť sochu piešťanského barlolámača. Rozhodol som sa pre ňu práve preto, lebo ju vnímam ako veľmi inšpirujúce umelecké dielo. Nechcel som ju však znázorniť v podobe, v akej ju svet dobre pozná. Preto som sa vydal trocha netradičnejšou cestou. Inšpiroval som sa dielom francúzskeho sochára Augusta Rodina a svojho barlolámača som usadil na kameň podobne ako Rodin svojho Mysliteľa. Barlu, ktorú tradične láme v ruke, som nalomenú uložil vedľa neho a jeho pozornosť upriamil na malé živé stvorenia, ktoré na neho zlietajú. Chcel som tým odkázať na krásu piešťanskej prírody a nepriamo odkázať na zaujímavosť v piešťanskom kraji zvanú Vtačí ostrov. Barla odložená bokom má byť zároveň metaforou pre odloženú starosť a postoj barlolámača metaforou pre upriamenie pozornosti na drobné maličkosti znevšednujúce náš všednosťou a starosťami poznačený život. Práve takúto nevšednosť môžeme zakúsiť v krásnom Trnavskom kraji.