178-Kúdelová-Alica-1

bodové hodnotenie:


PRÍBEH O PLATANE Ilustrácia vykresľuje zakázaný románik Jozefa Erdődyho so svojou slúžkou, s ktorou sa potajme stretával pod platanom priamo v Zámockej záhrade v Hlohovci. Čísla na ilustrácii zobrazujú súradnice jedného z platanov ako metaforický náznak “miesta činu“.