171-Krosnerová-Lucia-1

bodové hodnotenie:


Obrázok 001 , znázorňuje pohľad na historické centrum mesta Trnavy.  Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1211 a na rozlohovej ploche jej historického centra menšieho než 40 ha, sa dá napočítať viac než 21 veží, preto sa niekedy nazýva aj “malý rím”. Symboly koruniek vznášajúce sa nad mestom, odkazujú na jednu z jej historických funkcií a faktov ktoré sú jej súčasťou. Mesto trnava bola totiž prvým mestom na území Slovenska, ktoré dostalo výsady slobodného kráľovského mesta.