161-Kosíková-Veronika-2

bodové hodnotenie: 1


Vo víne je pravda. V skalickom Rubíne Láska. Výdrž. Hrdosť. Víno ponúkneme. Šibenicu si nedáme.