136-Kentošová-Sabína-1

bodové hodnotenie:


Kráľovstvo víl Legenda spájajúca sa s Žitným ostrovom vraví o zlatovlasých vílach, ktoré bývali vo vodných palácoch, na ľuďom len ťažko prístupných dunajských ostrovoch. Ríše víl boli tak rozsiahle, že sa tiahli až k ďalekým moriam. Víly sa zjavovali ľuďom ako chudobné siroty, pričom dobrodincov za pomoc vždy bohato odmenili. Kráľovná všetkých víl, nádherná Ilona, pomáhala svojim pôdam rozkvitať. Vždy, keď sa prechádzala pomedzi polia a lúky, tak jej z vlasov padal zlatý prach a zúrodňoval tak pôdu Žitného ostrova, ktorý sa stal tak nádherným krajom, až dostala pomenovanie Zlatá záhrada. Jedného dňa do kráľovstva víl zavítal mladý poľovník z úmyslom uniesť Ilonu, aby ju mohol mať len pre seba. Víly so svojím kráľovstvom zo strachu a hnevu zmizli zo Žitného ostrova. Medzi ľuďmi sa avšak povráva, že Ilona zo Žitného ostrova v skutočnosti nikdy neodišla a ako labuť dodnes pláva na Dunaji.