136-Kentošová-Sabína-1

bodové hodnotenie:


Kráľovstvo vílLegenda spájajúca sa s Žitným ostrovom vraví o zlatovlasých vílach, ktoré bývali vo vodných palácoch, na ľuďom len ťažko prístupných dunajských ostrovoch. Ríše víl boli tak rozsiahle, že sa tiahli až k ďalekým moriam. Víly sa zjavovali ľuďom ako chudobné siroty, pričom dobrodincov za pomoc vždy bohato odmenili.Kráľovná všetkých víl, nádherná Ilona, pomáhala svojim pôdam rozkvitať. Vždy, keď sa prechádzala pomedzi polia a lúky, tak jej z vlasov padal zlatý prach a zúrodňoval tak pôdu Žitného ostrova, ktorý sa stal tak nádherným krajom, až dostala pomenovanie Zlatá záhrada.Jedného dňa do kráľovstva víl zavítal mladý poľovník z úmyslom uniesť Ilonu, aby ju mohol mať len pre seba. Víly so svojím kráľovstvom zo strachu a hnevu zmizli zo Žitného ostrova. Medzi ľuďmi sa avšak povráva, že Ilona zo Žitného ostrova v skutočnosti nikdy neodišla a ako labuť dodnes pláva na Dunaji.