131-Jurčová-Barbora-2

bodové hodnotenie:


Vyradené – nezobrazuje príbeh

Venuša

Moravianska venuša je prehistorická soška ženy – matky vyrezaná z mamutieho kla. Je jednou z najstarších umeleckých zobrazení nájdenom na našom území. Jej tvorcova – lovci mamutov žili na otvorenom táborisku v lokalite dnešných Moravanoch nad Váhom.

Grafické zobrazenie je poctou najstaršiemu umeleckému artefaktu v našom regióne. Moravany sú dostupné pešou prechádzkou z Piešťan cez Kúpeľný ostrov. V obci sa opravuje renesančný kaštieľ a na jeho podporu sa v ňom sporadicky organizujú umelecké aktivity.