123-Hricková-Nikola-2

bodové hodnotenie:


SLZIACI OBRAZ PANNY MÁRIE 

Inšpiráciou k vytvoreniu sivo-žltej grafiky bol pre mňa Slziaci obraz Panny Márie. Je na ňom lineárne zobrazená podobizeň P. Márie z obrazu, ktorá je ďalej kopírovaná a rotujúca pre vyjadrenie pohybu ako znaku blížiacich sa Turkov, a tiež varovania, aby sa nepribližovali k mestu. Práve túto ideu zobrazuje symbol oka v jej ruke, ktorý naznačuje moc P. Márie vidieť nadchádzajúce udalosti. Totiž v roku 1663, kedy sa nebezpeční Turci blížili k Trnave, prišlo k nevysvetliteľnej a mimoriadnej udalosti. Obraz Panny Márie vyronil krvavé slzy a Turci sa nečakane odvrátili od mesta. Preto som do ilustrácie zakomponovala aj vyronenú slzu, ktorá zjemňuje a dopĺňa celý návrh.