116-Hradský-Marek-4

bodové hodnotenie:


Vyradené – nízka výtvarná úroveň, nevhodná kompozícia