105-Horňáková-Barbora-2

bodové hodnotenie:


Vyradené – nízka výtvarná úroveň