102-Holub-Matúš-1

bodové hodnotenie: 1


Výjav zobrazuje výrobu trdelníku, ktorý je typický pre región Záhorie. Z atribútov ktoré sú použité v grafike ako pec na drevo a tradičné odevy postáv, ukazujú históriu pečenia trdelníku, ktoré je ľudovou tradíciou. Inšpiráciou pre túto grafiku je mesto Skalica, kde trdelníky majú silnú tradíciu a históriu.