085-Grancová-Klaudia-1

bodové hodnotenie:


Katarínka
Pri tejto práci som zhmotnila existujúcu skutočnosť s mojou osobnou skúsenosťou. Námet zobrazenia Katarínky som si vybrala, aby som poukázala na to, ako ma prekvapila jej obrovská návštevnosť a snaha, aj mladých ľudí o jej zveľaďovanie. Väčšina totiž v tejto dobe pozná zahraničie lepšie, ako svoje okolie. Preto ma takáto srdečnosť vie vždy milo prekvapiť. Zobrazila som zoštylizovaných návštevníkov, valiacich sa ako voda a tvarujúc túto barokovú pamiatku.