039-Chovanová-Alexandra-1

bodové hodnotenie:


Najbližšie (srdcu aj polohou) sú mi Smolenice, ktoré som sa rozhodla zobraziť na návrhu. Už od detstva sa mi vryl do pamäte príbeh o jeleňovi, ktorý Pálffyovcom skočil do kolesa. Táto legenda sa viaže k Smolenickému zámku a istotne aj dodnes si získava srdcia mladších ako aj starších. Rovnako som to zamýšľala aj so svojím návrhom, kde som sa pokúsila striedať hravé prvky s akýmsi viac-menej semirealistickým štýlom.