035-Castellani-Tomas-5

bodové hodnotenie: 1


Diverzita (Obr. č.5)Moja posledná kresba obsahuje viac ako 200 postáv, pričom každá z nich by vedela povedať svoj vlastný, jedinečný príbeh. Sú nakreslené v obryse územia Trnavského regiónu a predstavujú obyvateľov ale aj turistov, ktorí prišli za krásami regiónu z iných miest a krajín ale aj z histórie či filmov.No tak schválne, dokážete nájsť deduška Večerníčka, hokejistu, alebo teraz veľmi aktuálneho kuriéra či zdravotníkov robiacich PCR testy?