031-Castellani-Tomas-1

bodové hodnotenie:


Vyradené – nevhodný motív
Rovnosť na papieri (Obr. č.1)
Moja kresba predstavuje geometricky jemne štylizovanú verziu budov, ktoré mi v Trnave učarovali natoľko, že som opustil svoju rodnú Argentínu a presťahoval sa do malého historického mestečka. Nie len historické pamiatky a kostoly, ale aj jednoduché budovy ako vodáreň tvoria siluetu mesta a mali by si byť rovné a rovnako oslavované, ako jej vekovo staršie susedy na tomto výkrese.