029-Časnocha-Ondrej-4

bodové hodnotenie:


Tento návrh zobrazuje pamätihodnosti Trnavy, ako mestské hradby, mestskú vežu,trojičné námestie,chrám sv.Jána Krstiteľa,kostol sv.Anny a bazilika sv.Mikuláša. Ako malý detail môžeme vidieť malú postavu,držiacu v ruke obraz.Je to arcibiskup František Forgáč,ktorý nesie ikonu slziacej Panny Marie do baziliky sv.Mikuláša