026-Časnocha-Ondrej-1

bodové hodnotenie: 2


Tento návrh obsahuje vodný mlyn v Jelke, na ilustrácii môžme vidieť aj dva malé detaily,mačku,ležiacu na móle,a labuť,ktorá má symbolizovať vílu Ilonu z legendy o vílach na Žitnom ostrove. Legenda hovorí,že Ilona sa dodnes premieňa na labuť a plaví sa po dunaji, čo ma znázornovať aj tento návrh