022-Bosnyák-Bahúlová-Alžbeta-1

bodové hodnotenie:


Vyradené – nízka výtvarná úroveň, nevhodná technika, nevhodná kompozícia