012-Barjak-Marek-2

bodové hodnotenie:


Smolenický zámok bol podľa povesti postavený uprostred hlbokého lesa, keď do smoliara narazil jeleň utekajúci pred poľovníkmi. Tí nechali smoliarovi postaviť dom na onom mieste. Ďalšia legenda sa viaže na zbojníkov, ukrytých v hlbokom lese pri Smoleniciach alebo láske vojaka protihabsburgského povstania a hradnej, ktorí sa stretávali pod Havraňou skalou v lese. Neskôr bolo okolie zámku skultivované ako anglický park. Príroda, kultivovaná aj divoká, vždy prerastala so zámkom a to som sa pokúsil znázorniť. Nad lesmi som ilustroval spomínanú Havraniu skalu. Červená farba lesa má pripomínať lásku, ktorá sprevádzala osud nešťastnej lásky z legendy. Koruna stromu charakterizuje aj kráľovskú korunu a aristokratickú krv majiteľov Pálfiovcov.Samotný zámok bol dostavaný až v 20. storočí. Avšak má hlbokú históriu. Koruna stromu predstavuje to, čo vidíme dnes. Rozvetvený kmeň ukazuje bohatú históriu, ktorá je však dostatočná na to, aby uniesla dnešnú podobu po všetkých stránkach.Viem, že sa môže javiť, že architektúra je jedným z ústredných motívov grafiky. Avšak kombinácia so stromom, lesom, skalou a odľahčená kombinácia vypovedá o hlbšom príbehu a významu. Taktiež vypovedá krásu regiónu, ktorý je rovnako spletitý, pestrý a zaujímavý. Myslím, že snaha priblížiť sa konkrétnemu jednému príbehu by zakryla pôvodnú myšlienku a jednoduchosť daného posolstva. Zvolené sú dve farby : Fialová RGB 73/52/115 a Červená RGB 166/25/37. Zrno risografiky nie je znázornené, farby a prevedenie sú však prispôsobené risografu a vyžadovanej technike.-Ing. arch Marek Barjak