009-Balajová-Eliška-2

bodové hodnotenie:


Dolná Krupá Dolná Krupá, dedinka v okolí mesta Trnava a kaštieľ známy svojimi údajnými návštevami svetoznámeho umelca a skladateľa LuctvViga van Beethovena. Vyobrazila som takzvaný barokový domček záhradníka, ktorý je spájany s týmto hudobným velikánom a jeho pobytom na týchto miestacll.