002-Adamovičová-Denisa-2

bodové hodnotenie:


Vyradené – nízka výtvarná úroveň, nevhodná kompozícia