Zmysel

istej osobe unikal zmysel života, únik sa jej neskôr podarilo zastaviť

Meaning

meaning of life for a certain person is simply to be mean