Zmysel

istej osobe unikal zmysel života, únik sa jej neskôr podarilo zastaviť