Zmŕtvychvstanie

istá osoba vstala z mŕtvych ramien