Záchrana

istá osoba sa hubou zachránila pred istou záhubou