Vzmuži a oženy

istá osoba sa vzmužila a oženila sa

Person

certain person was her own person