Víno

istá osoba sa pri otváraní fľaše vína dostala do vývrtky