Veľká moc

istá osoba sa duchovne pripravovala na veľkú moc

Power

certain person is spiritually preparing for fall from power