Veľavravné mlčanie

istá osoba niekoľko dní veľavravne mlčala

Eloquent silence

certain person was eloquently silent for several days