Vážnosť

istá osoba brala veci nesmrteľne vážne

Seriousness

certain person took things immortally serious