Valentín

istej osobe sa vrátil valentínsky pozdrav od neznámeho adresáta