Valentín

istej osobe sa vrátil valentínsky pozdrav od neznámeho adresáta

Valentine's greeting

Valentine's greeting from an unknown recipient has returned to certain person