Usadenina

istá osoba sa rozhodla usadiť, preto od rána do večera len sadila a sadila