Štýl

istá osoba pestovala zdravý životný štýl, až dokým jej neprerástol cez hlavu