Štýl

istá osoba pestovala zdravý životný štýl, až dokým jej neprerástol cez hlavu

Lifestile

certain person maintained healthy lifestile until it killed her